FARMACEUTIKA

Gama e produkteve të Departamentit  te Farmaceutikes në Kompanine 2AT Chemicals  eshte dizajnuar ne filozofinë e porosise – përparimet teknologjike-zhvillimet dhe nevojat e konsumatorit , per te permbushur kerkesat e secilit prej partnerëve dhe duke ruajtur standardet me te larta te cilesise, unikalitetit dhe konkurrences  te prodhimeve duke treguar  respekt absolut ndaj natyres dhe mjedisit.

Gama e produkteve tona përfshin:

 • Tretes
 • Shperberes
 • Lidhesit
 • Lubrifikante
 • Hollues
 • Mbrojtes anti-mikrobial
 • Agjente anti-shkumës
 • Agjente embelsues
 • Agjente aromatizues
 • Agjentet e shperndarjes
 • Laktate
 • Glukonate
 • Yndyrna te forta
 • Triglycerides mesatare zinxhir
 • Emulsifikues
 • Vitaminat
 • Burime Omega-3
 • Biopolimeret
 • Kripera  inorganike
 • Xhelatine per kapsula te forta dhe te buta
 • Agjentet e maskimit të shijes