INDUSTRIA E PRODHIMIT TE VERES/VERARIA

Departamenti i Verarise ne kompanine 2AT Chemicals, ka zhvilluar partneritete strategjike per shperndarjen e produkteve ekskluzive per prodhimin e produkteve të veres dhe bioteknologjise duke hartuar nje portofol  produktesh qe permbushin standartet me te larta te cilesise dhe I pergjigjet nevojave aktuale te firmave te prodhimit te veres.

Nder artikujt qe ne disponojme jane:

  • Majate
  • Enzimat
  • Faktoret dietike
  • Additivet e Veres