KIMIKATET SPECIALE TE FTOHJES

Kompania 2AT Chemicals ne perberje te saj ka edhe nje tjeter department te quajtur  ‘KIMIKATE SPECIALE TE FTOHJES”

 Pergjegjesite kryesore te ketij departamenti jane:

  1. Promovimi, paketimi dhe shperndarja e ftohesave te furnizuesve/prodhuesve me ne ze te Europes
  2. Importimi dhe shperndarja e lubrifikanteve ftohes te sistemit HVAC & R
  3. Importi dhe shperndarja e lubrifikantëve-kimikate per perdorim ne sistemet A/C te automjeteve.