KUJDESI NDAJ SHTEPISE (LENDE TE PARA PER PRODHIMIN E DETERGJENTEVE)

Gama e produkteve te Departamentit te Kujdesit ndaj Shtepise te 2AT Chemicals, u pergjigjet plotesisht nevojave te te gjithë spektrit te industries te prodhimit te detergjenteve  per kujdesin e  shtepise, standardeve dhe rregullave me te larta te cilesise dhe mjedisit, te prodhuara nga firmat me prestigjioze ne bote.

Zgjedhja e kujdesshme per te qene ne perputhje me kerkesat e konsumatorit, trendet e tregut, inovacionet me te fundit dhe vleren e shtuar qe mund t’u ofrojnë produkteve tuaja, duke siguruar besueshmërine e tyre dhe duke theksuar diferencimin dhe unikalitetin e tyre.

Gama e produkteve tona perfshin:

  • Surfaktante
  • Acide yndyrore
  • Holluesa
  • Ruajtes
  • Pigmente
  • Trashesa
  • Agjente “Chellatings”
  • Acide
  • Agjente Zbardhues
  • Antishkumues