MUND TE NA KONTAKTONI

ZYRAT QENDRORE NE KORÇE

Adresa: Rruga EORDEJ  Km 1, Korçë – Dishnicë

Email:

shpk2at@yahoo.com

info@2atchem.com

Tel:

+355  67 4000 200

+355  67 4000210

DEGA E TIRANËS

Adresa: Rruga : Tirane – Vore  Km 15

Email:

shpk2at@yahoo.com

info@2atchem.com

Tel: +355  67 4000 225