REAGENTE KIMIKE DHE PAISJE LABORATORIKE

2AT Chemicals prej shume vitesh operon edhe ne tregun e reagenteve dhe paisjeve  laboratorike duke mbuluar nevojat e klienteve per nje sere laboratoresh publike dhe private me reagentet e prodhuar ne fimrat me te mira te botes .

Duke ndjekur misionin e saj, per ti ofruar klienteve produkte dhe sherbime me vlera dhe per te permbushur plotesisht nevojat e tyre, 2AT operon ne menyre dinamike ne kete fushe.

Firma jone ka krijuar partneritet ekskluziv me firma te njohura  të pajisjeve laboratorike dhe  reagente kimike të vleresuar duke promovuar një game te gjere produktesh, per te mbuluar teresisht nevojat specifike te nje laboratori: instrumente laboratorike, reagent cilesore, instrumenta sasiorë dhe cilesore, etj.

Paketa e produkteve tona perfshin:

  • Reagente
  • Pajisjet mikro laboratorike
  • Cdo produkt te konsumueshem ne laborator (Laboratory Consumables)
  • Qelqe