SISTEMI POLIURETAN

Sektori i Sistemt  te Poliuretanit, eshte nje nga me interesantet, perfshin teknologji te larte dhe kerkon specializim dhe ekspertize specifike.

2AT Chemicals ofron nje gamë të plote te produkteve te poliuretanit. Sistemet e poliuretanit qe ne ofrojme jane ne vijim ne varesi te fushes se aplikimit:

Sisteme të aplikimit teknik Polyols, aplikuar në frigoriferë, ngrohje të ujit, tuba.

– Sistemet e polioleve me frenuesit e djegies per aplikime strukturore si pllaka, panele, dyert e garazhit.

Sistemet e poliolit të shkumes fleksibile të formuar aplikohen per mobilje, aplikime te automobilave dhe të tjera.

– Të gjithe izocianatet

Sistemet e polioleve te shkumes se forte te formuar aplikohen për imitim druri, aplikime te automobilave dhe te tjera.